Ενοικίαση ιστιοπλοϊκού σκάφους

Η ενοικίαση ιστιοφόρου σκάφους για δικαοπές, είναι μια διαδικασία που πολλοί υποψήφιοι πελάτες δε γνωρίζουν.

Rent a Sailing Boat – Details and Information

Η ενοικίαση ιστιοφόρου σκάφους είναι μια διαδικασία που πολλοί υποψήφιοι πελάτες δε γνωρίζουν. Από αυτή απορρέουν κάποια δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Με σαφήνεια και με όσο το δύνατο καλύτερο τρόπο σας παραθέτουμε παρακάτω οδηγίες και όρους που πρέπει να γνωρίζεται.

 • Για την ενοικίαση ιστιοφόρου σκάφους, χωρίς καπετάνιο (skipper), χρειάζονται 2 διπλώματα ιστιοπλοΐας ανοικτής θάλασσας.
 • Για την συμφωνία της ενοικίασης του σκάφους απαιτείται προκαταβολή του 50% του συμφωνημένου ναύλου.
 • Το ποσό του ναύλου εξοφλείται πάντα μια εβδομάδα πριν ξεκινήσει το ταξίδι (πριν τον απόπλου).
 • Ο ενοικιαστής, εκτός από τον συμφωνηθέντα ναύλο, είναι υποχρεωμένος να δώσει και ένα ποσό για εγγύηση, το οποίο του επιστρέφεται μετά το τέλος του ναύλου, εφόσον δεν έχει κάνει ζημίες στο σκάφος.
 • Ο ενοικιαστής είναι υπεύθυνος για υλικές ζημιές μόνο μέχρι το ποσό της εγγύησης. Όλες οι υλικές ζημιές πάνω από το ποσό της εγγύησης καλύπτονται από την ασφάλεια του σκάφους.
 • Όλες οι ποινικές ευθύνες από ατυχήματα σε επιβαίνοντες στο νοικιασμένο σκάφος αφορούν τον καπετάνιο του σκάφους και μόνο αυτόν.

Εάν ο ενοικιαστής δεν καταφέρει για οποιοδήποτε λόγo (εκτός από βλάβη στο σκάφος για την οποία δεν ευθύνεται εκείνος) να επιστρέψει το σκάφος στο συμφωνημένο λιμάνι, τη συμφωνημένη ώρα, θα πληρώσει το κόστος μεταφοράς του σκάφους, καθώς και ναύλο προσαυξημένο κατά 50% για τον επιπλέον χρόνο που θα χρειαστεί για τη μεταφορά του σκάφους.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙ ΕΝΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΣ ΣΚΑΦΟΥΣ

Κατά την παραλαβή του σκάφους :

 • Το σκάφος να είναι σε καλή λειτουργική κατάσταση χωρίς ζημίες στο hull, το deck και τα πανιά. Η μηχανή και όλος ο λοιπός εξοπλισμός να δουλεύουν καλά χωρίς προβλήματα, οι δεξαμενές του πετρελαίου και του νερού να είναι γεμάτες.
 • Να συμπληρώσει και να υπογράψει, το Inventory List (λίστα απογραφής).
 • Να σημειώσει στη λίστα οποιαδήποτε ζημία ή δυσλειτουργία που μπορεί να παρατηρήσει στο σκάφος ή τον εξοπλισμό του.
 • Να γνωρίσει την ακριβή θέση του εξοπλισμού διάσωσης.
 • Κάθε σκάφος που επιστρέφει από ναύλο επιθεωρείται στα ύφαλα του από δύτη.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού:

 • Να μην ταξιδεύει με καιρό χειρότερο των 6 Beaufort. Δεν γνωρίζει καλά το σκάφος και απαγορεύεται από το ναυλοσύμφωνο που έχει υπογράψει.
 • Να μελέτα πάντα τους χάρτες και να αποφεύγει τα ρηχά. Τα ηλεκτρονικά όργανα του σκάφους μπορεί να κάνουν λάθος ή να τα έχει «πειράξει» κάποιος προηγούμενος ενοικιαστής.
 • Να ελέγχει τακτικά τη στάθμη των λαδιών στη μηχανή καθώς και τη θερμοκρασία της.
 • Να μην ζορίζει και να μην φτάνει στα όρια τον εξαρτισμό και τα πανιά.
 • Να σχεδιάζει έτσι το ταξίδι του, ώστε 48 ώρες πριν το τέλος του ναύλου, να μην βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 40 ν.μ. από το λιμάνι επιστροφής. (Όρος που περιέχεται και στο ναυλοσύμφωνο).

Στα λιμάνια:

 • Να μην αφήνει το σκάφος για πολλές ώρες χωρίς την παρουσία του. Οι πιο πολλές ζημίες γίνονται απουσία του ενοικιαστή.
 • Να γεμίζει με κάθε ευκαιρία τις δεξαμενές του με νερό και πετρέλαιο προσέχοντας να μην τις μπλέξει και βάλει νερό στο πετρέλαιο και το αντίθετο. Προσοχή στην ποιότητα του πετρελαίου, ώστε να είναι απαλλαγμένου νερού.
 • Να δουλεύει τουλάχιστον 3 ώρες την ημέρα τη μηχανή, ώστε να φορτίζει τις μπαταρίες του σκάφους.

Κατά την επιστροφή του σκάφους στην Power Marine Yachting:

 • Να φροντίσει να γεμίσει τις δεξαμενές του σκάφους με νερό και πετρέλαιο. Τα σκάφη παραλαμβάνονται με γεμάτες δεξαμενές και επιστρέφονται με γεμάτες δεξαμενές.
 • Το σκάφος να είναι ταχτοποιημένο με όλα τα πράγματα του στην αρχική τους θέση.
 • Να κάνει μαζί τον υπεύθυνο της Power Marine Yachting τον τελικό έλεγχο και να του αναφέρει τυχόν ζημίες και δυσλειτουργίες του σκάφους.
 • Να πληρώσει τυχόν ζημίες και να παραλάβει την εγγύηση που είχε δώσει αρχικά.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕ SKIPPER ΤΗΣ POWERMARINE

Στην περίπτωση που η ενοικίαση ιστιοφόρου σκάφους γίνει με πλήρωμα της Power Marine Yachting αποφεύγονται πολλές δυσκολίες, ευθύνες και λάθη και το ταξίδι γίνεται πιο άνετο, ανέμελο και ξέγνοιαστο λόγω της εμπειρίας και των γνώσεων των Skipper της εταιρείας.